Strona główna

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu


Konsekracja

Świeckość

Apostolstwo

Duchowość

Formacja

Powołanie

Wspólnota

Aktualności

Świadectwa

Żyły pośród nas

Historia

Kontakt

Publikacje
o instytutach świeckich

Dokumenty Kościoła

Strona międzynarodowa

Dominikanie w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

Webmaster


Forum Młodych Instytutów Świeckich

Jeśli chcesz napisać do nas
      

Nagrania

22-24 września w Milanówku odbyło się Forum Młodych Instytutów Świeckich. Zostało ono tym razem przygotowane przez Świecki Instytut Dominikański z Orleanu. Uczestniczyły w nim 43 kobiety reprezentujące 13 instytutów. Opiekunem duchowym spotkania był dominikanin, ojciec Tomasz Nowak, który wygłosił kilka konferencji i odprawiał dla nas Msze święte.

Forum zaszczycił też swą obecnością Ksiądz Biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy w diecezji warszawsko-praskiej. Przewodniczył on uroczystej Eucharystii, po której spotkał się z uczestniczkami. Podczas rozmowy pytał między innymi o liczebność Instytutów. Interesowała go też ich specyfika.

Ojciec Nowak również postawił kilka ważnych pytań młodym uczestniczkom Forum. Pragnął się dowiedzieć, jakie są duchowe i intelektualne filary każdej ze Wspólnot, jakie obawy mają jej członkinie i jakimi nadziejami żyją. Powyższe problemy zostały omówione w małych grupach i zwięźle przedstawione wszystkim zebranym.

Głęboko poruszyła nas wszystkie propozycja ojca Tomasza, by pytać Stwórcę o to, jakimi On chce nas mieć, jak chce kształtować nasze człowieczeństwo. Sporej odwagi wymagało podjęcie rzuconego przez tego duszpasterza wyzwania, by poprosić Boga, aby pokazał nam jakie zło tkwi w nas, którego sami nie dostrzegamy i być może nigdy się z niego nie spowiadaliśmy.

Dominikanin ze szczególną troską mówił też o potrzebie modlitwy, będącej fundamentem życia konsekrowanego. Ostrzegł, że jest ona pierwszym dobrem „wykradanym” przez nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, ponieważ wie on, że bez kontaktu z Bogiem każde życie, również konsekrowane karleje i usycha.

Wracając z Forum każda z uczestniczek czuła się ubogacona kontaktem z wieloma innymi młodymi kobietami pragnącymi w realiach zwykłej, świeckiej codzienności prowadzić życie oddane Najpiękniejszemu z Oblubieńców, a także realizować nadany jej Wspólnocie i potwierdzony przez Kościół specyficzny charyzmat, który każdą z nas przenika i uskrzydla…

Nagrania


Homilia O. Tomasza Nowaka OP podczas Mszy św. otwierającej Forum

[posłuchaj lub pobierz]

Wprowadzenie do medytacji biblijnej O. Tomasza Nowaka OP

[posłuchaj lub pobierz]

Homilia Ks. biskupa Marka Solarczyka podczas Mszy św.

[posłuchaj lub pobierz]

Pierwsza konferencja O. Tomasza Nowaka OP

[posłuchaj lub pobierz]

Druga konferencja O. Tomasza Nowaka OP

[posłuchaj lub pobierz]

Trzecia konferencja O. Tomasza Nowaka OP

[posłuchaj lub pobierz]

Homilia O. Tomasza Nowaka OP podczas Mszy św. zamykającej Forum

[posłuchaj lub pobierz]